+31621203655 info@concies.nl

*

Het begon allemaal met een jong stel waarvan de vrouw vreemd was gegaan. Sterker nog, ze wilde scheiden, want de nieuwe man in haar leven bood haar veel meer dan de man waarmee ze ruim 8 jaar getrouwd was en waarmee zij 2 kinderen had.

Dat stel is nog altijd bij elkaar en hebben de liefde nog steeds flink te pakken.

Kern van mijn werk toen was het hervinden van de verbinding (vaak communicatie verbeteren) en het uitspreken van verwachtingen (doorgaans gericht op intimiteit).

*

Daarna volgde een echtpaar dat al bijna 15 jaar was getrouwd. Zij wilde scheiden, hij niet. Hij stemde in, maar niet van harte.

Tijdens het eerste gesprek bleek dat ze nog zielsveel van elkaar hielden, maar er waren wat dingen gebeurd. Met name de man was vergeten dat hij nog een vrouw had.

Ze besloten toch nog een poging te wagen met de hulp van relatietherapie, maar al snel bleek dat er meer gebeurtenissen hadden plaatsgevonden. Nu wilde hij scheiden en zij niet meer. De scheidingsmediation wilden ze ook bij mij doen. Begin juli waren alle gesprekken afgerond en hoefden alleen de documenten nog te worden ondertekend. Dit moest echter worden uitgesteld. Als perfecte ouders wilden ze, gezamenlijk, nog 1 keer met de kinderen op vakantie. Daarna was ik op vakantie en dus zou het ondertekenen half augustus plaatsvinden.

Zou is hier bewust cursief geschreven, want het is nooit zover gekomen. Met de mededeling dat zij beiden erg veel geleerd hadden van hun gesprekken met mij, werd mij tevens medegedeeld dat zij besloten hadden bij elkaar te blijven. En dat zijn zij, ruim negen jaar later, nog steeds.

*

Ik zou nog honderden succesverhalen kunnen beschrijven, maar dan zou ik u tekort doen. Want er zijn ook 5 stellen geweest die het niet gered hebben. Twee daarvan gebeurden in 2021.

In het eerste geval betrof het een echtpaar waarbij de man vreemdging met een oude jeugdliefde. Hij hield bij hoog en bij laag vol dat de affaire voorbij was. De relatietherapie verliep volledig naar hun wensen, maar een half jaar later bleek dat hij nog steeds seksuele omgang had met zijn oude jeugdliefde en dat was onverteerbaar voor zijn vrouw.

*

Het tweede stel betrof een stel waarin de man in een soort identiteitscrisis verkeerde. Eigenlijk stond die los van de relatie met zijn vrouw, althans dat dacht hij. Hun liefde stond niets in de weg, maar zijn gevoel voor waar hij wilde staan in het leven uiteindelijk wel. En dus werd besloten de relatie netjes af te ronden. Zij zijn nog goed bevriend en hun kinderen zijn inmiddels gewend aan de nieuwe situatie.

*

Soms word ik gevraagd om bij te staan in het helder krijgen van de toekomst. Zit er nog toekomst in de relatie of niet? Alleen komt het voor dat het antwoord tijdens het kennismakingsgesprek al gegeven wordt. Zo ook bij het echtpaar waarvan de man al een tijdje voor mijn komst had gemeld dat hij wilde scheiden. Hij was inmiddels een (SM-)relatie aangegaan met de vrouw van een van hun bestbevriende echtparen.

De vrouw riep mijn hulp in en de man stemde toe mee te werken aan een traject wasrin geprobeerd zou worden de relatie weer terug in de rails te krijgen. Ook de vrouw waarmee hij een nieuwe relatie had opgebouwd ging (bij een collega) in relatietherapie.

Bij het begin van elke gespreksronde kondigde de man aan dat hij nog steeds wilde scheiden. Tijdens de gesprekken trok dat steeds snel bij, maar echte verbinding ontstond er niet meer tussen de man en de vrouw. Tijdens de derde sessie herhaalde de man zijn standpunt en verkondigde nog liever op straat in een kartonnen doos te moeten leven, dan dat hij nog langer bij zijn vrouw bleef. Daarop inhakend bleek dat het wel duidelijk was. De man wilde niet verder, waarop de vrouw mij opdroeg de man te sommeren om bij haar te blijven. En dat kon ik natuurlijk niet doen. Daarop werd het traject beëindigd. De vrouw was hierom razend op mij. De man vertrok meteen en ging ook meteen met de andere vrouw in een nabijgelegen dorp wonen.

*

Niet elke relatietherapie is een succesverhaal. Maar veruit de meesten wel. Vooral het herstellen van de verbinding en het ontwikkelen van bewuste communicatie vormen daarin de rode draad. Natuurlijk is er aandacht voor wat er zich in het verleden heeft afgespeeld, omdat dit nu eenmaal van invloed is op het gedrag dat ertoe heeft geleid dat er ergernissen, irritaties en frustraties zijn ontstaan. Met alle gevolgen van dien. Maar nog meer wordt er gekeken naar de toekomst, de gezamenlijke toekomst.

*

Ik word veel gevraagd om te komen helpen in situaties waarin autisme of autisme-gerelateerde problematiek (ASS/DSM5) een rol speelt. Daarnaast kom ik bij stellen waarin persoonlijkheidsstoornissen, verslaving, Chorea van Huntington of dementie tot problemen leiden. Maar ook andersoortige kwesties kom ik tegen. Bovendien ben ik voor mijn master-opleiding afgestudeerd op scheiden binnen de Islam. Daar heb ik later expertise aan toegevoegd aangaande relatieproblemen.

Ik reis daarvoor door bijna het hele land, want ik ga naar de mensen thuis. Daar zijn ze immers het meeste zichzelf.

En dat doe ik met alle plezier van de wereld.

*

Copyright©️oncies 2022

Visit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On Linkedin