Competenties

Naast algemene competenties met betrekking tot structuren, communicatie en omgangsvormen, beschik ik over competenties ten aanzien van:

  • Systemisch handelen richt zich op de wijze waarop jullie in de loop der jaren zijn gaan samenleven. Allerlei systemen, met name de achterliggende denkpatronen, hebben zich hierin ontwikkeld, zoals vrijen, ruzie maken, eten, drinken, met elkaar praten, je naar anderen toe presenteren, omgaan met de kinderen.

Al deze voorbeelden hebben echter invloed op degenen die daarbij betrokken zijn, zoals kinderen, familie, vrienden, werk, sportvereniging en de vriendenclub.

  • Sociaalpsychologische uitgangspunten haken in op de voorbeelden die bij het systemisch handelen worden genoemd, maar richten zich nog explicieter op het gedrag dat daarbij wordt getoond. Het gaat hier om het gedrag wat je vertoont binnen de sociale omgeving waarin jullie je op een bepaald moment bevinden.
    Zonder dat je er erg in hebt straal je gedrag uit over hoe de onderlinge verhouding tussen jullie is. Niet voor niets “zien” anderen of je wel een goed setje/stel bent of niet.
  • Transactionele Analyse (TA) is een stroming in de psychologie die zich bezig houdt met hoe mensen zelf hun levensroute en het gedrag daarbij ontwikkelen. Daarnaast geeft het goede inzichten over de wijze waarop met elkaar wordt gepraat. Wat is het effect van jouw manier van praten? Waarom reageert de ander steeds zo wanneer ik iets zeg?

Inzicht in de communicatiepatronen zorgt voor veranderingen. Niet omdat je van die ander moet veranderen, maar omdat het inzicht je laat zien wat de ongewenste effecten ervan zijn.

  • Gedragstherapeutische principes (behaviorisme) worden gebruikt in situaties wanneer er door jullie wordt aangegeven dat er sprake is van ongewenst gedrag. Gedrag dat de relatie  verstoort of dat van invloed is op anderen die met de relatie te maken hebben.

Het is mogelijk hierin veranderingen te bewerkstelligen, als u er beiden achter staan.

  • Common sense: wat ieder mens kan bedenken, maar waar jullie door de omstandigheden zelf niet op zijn gekomen.

Ik garandeer jullie niet een succes, dat moet vanuit jullie zelf komen.

Ik doe wel mijn best om jullie weer tot elkaar te laten komen, zodat jullie verder kunnen en vooral weer samen zullen zijn.

 

image

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed