+31621203655 info@concies.nl

MASTER IN MEDIATION

ARBEIDSMEDIATION

Arbeidsmediation organiseren in de volgende arbeidszaken:

  • arbeidsconflicten
  • ziekte en verzuim
  • re-integratie
  • detachering
  • outplacement
  • ontslag

Bij Arbeidmediation speelt vaak samenwerken een belangrijke rol. Maar ook de wijze waarop er onderling wordt gecommuniceerd. De wijze waarop de leiding omgaat met het personeel en het gevoerde beleid van de onderneming. Wanneer een werknemer aangeeft niet te beschikken over ‘vermogen tot arbeid’ dan kunnen de opvattingen daarover grote verschillen vertonen. Zeker in situaties waarin de ARBO-arts zich houdt aan de regels die daarvoor gelden (Wet Poortwachter en de STECR-werkwijzer).
Na een arbeidsconflict, ziekte of verzuim is het soms beter om een werknemer terug te laten keren in het arbeidsproces en deze dan een re/integratieprogramma te laten volgen. Het oppakken van de werkzaamheden gebeurt dan geleidelijk en met wederzijds goedvinden. Bij detachering wordt een werknemer, tijdelijk, ingezet in een nader onderdeel van de organisatie of zelfs in een compleet andere organisatie, zonder dat dit ten koste gaat van de salarièle beloning. Afspraken hierover bieden veel duidelijkheid.

arbeidsmediation

In geval er sprake is van een outplacementtraject, zal er met de werknemer gekeken worden naar een alternatieve baan buiten de huidige werkgever. De werknemer gaat met ontslag, terwijl er ondertussen voor een nieuwe, vervangende baan zorg is gedragen. De werknemer mag bij de werkgever blijven werken, totdat deze een nieuwe baan heeft gevonden. De werkgever biedt de werknemer alle ruimte om de nieuwe baan te vinden en werkt mee in de overstap naar dit bedrijf. Per 1-7-2015 zal de werkgever dit proces (waarschijnlijk) overlaten aan de vernieuwde regelgeving op dit gebied, de transitieregeling. Soms is het goed om een ontslagregeling te treffen, vaak een regeling met wederzijdse instemming. In zulke situaties kan een mediator een goede rol spelen als onafhankelijk en neutrale derde partij.In veel arbeidszaken speelt dossiervorming een belangrijke rol. Meestal heeft de werkgever dit al dik voor elkaar en dient de werknemer dit nog te gaan doen. De werkgever is in veel gevallen beter geïnformeerd over de geldende wet- en regelgeving. In voorkomende situaties is het de rol van de mediator om deze ongelijkheid in kennis en ervaring te effenen. In arbeidszaken is het belang van gelijkwaardigheid, deskundigheid, van groot belang.

Komt u er niet uit met uw werknemer of werkgever? Wilt u meer weten over Arbeidsmediation? Concies verbindt en overbrugt verschillen. Bel nu 06-21203655 voor een vrijblijvende afspraak.

Visit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On Linkedin