+31621203655 info@concies.nl

MEDIATION & RELATIETHERAPIE

COMPETENTIES

Naast algemene competenties met betrekking tot structuren, communicatie en omgangsvormen, beschik ik over competenties ten aanzien van:

 • Systemisch handelen richt zich op de wijze waarop jullie in de loop der jaren zijn gaan samenleven. Allerlei systemen, met name de achterliggende denkpatronen, hebben zich hierin ontwikkeld, zoals vrijen, ruzie maken, eten, drinken, met elkaar praten, je naar anderen toe presenteren, omgaan met de kinderen.

Al deze voorbeelden hebben echter invloed op degenen die daarbij betrokken zijn, zoals kinderen, familie, vrienden, werk, sportvereniging en de vriendenclub.

 • Sociaalpsychologische uitgangspunten haken in op de voorbeelden die bij het systemisch handelen worden genoemd, maar richten zich nog explicieter op het gedrag dat daarbij wordt getoond. Het gaat hier om het gedrag wat je vertoont binnen de sociale omgeving waarin jullie je op een bepaald moment bevinden.
  Zonder dat je er erg in hebt straal je gedrag uit over hoe de onderlinge verhouding tussen jullie is. Niet voor niets “zien” anderen of je wel een goed setje/stel bent of niet.

 

 • DSM5: Naast de hier genoemde competenties ben ik expert in het domein van de DSM5. Dit houdt onder meer in dat ik deskundig ben op het gebied van ADHD/ADD/ODD/CD, autisme en persoonlijkheidsstoornissen als Borderline en narcisme. Maar ook andere aandoeningen aan de hersenen behoren tot mijn deskundigheidsgebied. Hierbij valt te denken aan dementie, Alzheimer en Huntington.

 

 • Transactionele Analyse (TA) is een stroming in de psychologie die zich bezig houdt met hoe mensen zelf hun levensroute en het gedrag daarbij ontwikkelen. Daarnaast geeft het goede inzichten over de wijze waarop met elkaar wordt gepraat. Wat is het effect van jouw manier van praten? Waarom reageert de ander steeds zo wanneer ik iets zeg?

 

 • EFT (Emotionally Focussed Therapy) richt zich op het principe dat mensen altijd de behoefte hebben om een verbinding aan te gaan, waarin de liefde openstaat voor emotionele verbondenheid. Vaak is die verbondenheid verloren gegaan door gebeurtenissen die vooral een emotionele aanslag hebben gepleegd op het wederzijdse vertrouwen.

 

 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) wordt toegepast om mensen te helpen zich los te maken van eerdere traumatische ervaringen of schakerende ervaringen. Hoewel er vaak snel resultaten kunnen worden bereikt, kan de therapie ook als heftig en intensief worden ervaren, waardoor de behandeling meer tijd vergt.

Inzicht in de communicatiepatronen, en de daarmee samenhangende emotionele aspecten, zorgt voor veranderingen. Niet omdat je van die ander moet veranderen, maar omdat het inzicht je laat zien wat de ongewenste effecten ervan zijn. De verandering komt vanuit jezelf.

 • Gedragstherapeutische principes (behaviorisme, cognitieve gedragstherapie) worden gebruikt in situaties wanneer er door jullie wordt aangegeven dat er sprake is van (ernstig) ongewenst gedrag. Gedrag dat de relatie verstoort of dat van (negatieve) invloed is op anderen die met de relatie te maken hebben.

Het is mogelijk hierin veranderingen te bewerkstelligen, als u er beiden achter staan.

 • Common sense: wat ieder mens kan bedenken, maar waar jullie door de omstandigheden zelf niet op zijn gekomen. Ik garandeer jullie niet een succes, dat moet vanuit jullie zelf komen.

 

 • Islam: Voor mijn master in mediation ben ik afgestudeerd in relatieproblemen en scheiden bij moslims. Ik heb mij hiervoor, al eerder in mijn leven, onder meer verdiept in de Koran (net als dat ik dat heb gedaan in de Bijbel). Hierdoor kan ik moslims beter bijstaan tijdens relatietherapie en/of mediation.

Ik doe, zowel bij mediation als bij relatietherapie, mijn best om jullie weer tot elkaar te laten komen, zodat jullie verder kunnen en vooral weer samen de verbinding ervaren, ook al zijn jullie al dan niet gescheiden.

Mijn doel is mijzelf overbodig te maken en jullie in staat te stellen voortaan zelfstandig jullie irritaties, ergernissen en frustraties op te lossen.

Wilt u meer weten? Stuur dan een bericht.

11 + 3 =

Visit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On Linkedin