+31621203655 info@concies.nl

Beknopte achtergrondinformatie

CONCIES

Ik, Kees van Lunsen ben CONCIES. Met CONCIES wil ik een professionele organisatie neerzetten waarin een warme, persoonlijke benadering en omgang hoog in het vaandel staat. Met CONCIES beoog ik overeenkomsten met elkaar te verbinden en verschillen te overbruggen. Vandaar de brug op de verschillende foto’s.

Specialisaties

Mediation

Wilt u graag uw scheiding regelen of een conflict oplossen, met alles erop en eraan, zonder juridische strijd of escalatie van de situatie? U en de andere partij zijn bereid om daar werk van te maken, het samen te regelen of op te lossen? Dan heb ik de aangewezen dienstverlening voor u: Mediation.

Relatietherapie

Overweegt u uw relatie of huwelijk te beëindigen, om welke beweegreden dan ook? Wilt u echter de handdoek niet zomaar in de ring gooien? U weet dat het dan nodig is, voor het hebben én onderhouden van een goede relatie, om daarvoor in elkaar te investeren. Daarvoor kunt u CONCIES inroepen.

Onderwijsdiensten

Bent u op zoek naar een gekwalificeerde (met eerstegraads bevoegdheid) docent of een onderwijskundig medewerker, dan kunt u bij Onderwijsdiensten terecht. Wanneer het op onderwijs aankomt is het belangrijk dat u als onderwijsinstelling de kwaliteit van het onderwijs waarborgt, en meegroeit.

Registermediator

Ik ben in de eerste plaats een mens, betrokken en geïnteresseerd in wat mensen beweegt in het leven (HBO Psychologie). Ik ben een zeer vakbekwame Registermediator (Arbeidsmediator & Familiemediator) en Master in Mediaton (NLBA University), mede door mijn gevarieerde loopbaan en de vele ervaringen. Ik heb de master mediation gevolgd en heb mij bekwaamd in verschillende mediationstijlen. Deze gebruik ik door elkaar wanneer de voortgang van de mediation daarom vraagt. Bovendien ben ik afgestudeerd in Mediation voor moslims. Als relatietherapeut werk ik onorthodox. Dat wil zeggen dat ik geen geitenwollensokkentype ben, maar eerder recht door zee en soms behoorlijk confronterend. Uiteraard maak ik gebruik van mijn expertise op het gebied van de gedragstherapie, de systeemtherapie en de Transactionele Analyse.

Ik ben zorgzaam, integer, direct, confronterend, zorgvuldig én respectvol. En ik vind het van belang dat er ruimte is voor humor en relativering, wanneer dit gepast is, tijdens mijn werk. Lachen maakt nu eenmaal endorfines vrij die bijdragen in het oplossen van problemen.

Ik heb veel competenties ontwikkeld en beschik daarnaast over veel kennis van zaken, (natuurlijke) vaardigheden en een respectvolle attitude.

Naast mijn Hbo-opleiding Psychologie en de masterdegree in mediation heb ik een 1e-graads (post-HBO-onderwijskunde) onderwijsbevoegdheid en heb ik mij onder meer beziggehouden met verschillende innovatieprogramma’s, waaronder de stelselherziening voor het gezondheidszorgonderwijs en de invoering van Competentiegericht Onderwijs in het onderwijs. Tevens ben ik betrokken geweest bij het invoeren van afdelingsgebonden budgettering in een grote zorginstelling (het ontwikkelen van een adequaat financieringssysteem). Voor studenten heb ik stageplaatsen in het buitenland georganiseerd (coördinator Internationalisering).

Als trainingsacteur richt ik mij op het bieden van waarheidsgetrouwe omstandigheden, zodat studenten kunnen ervaren hoe het is om, onder bepaalde omstandigheden, hun competenties toe te passen. Daarnaast ben ik praktijkdocent aan de master-mediation-opleiding.

Dit klinkt allemaal wel heftig en zelfingenomen, maar dat mag u gerust relativeren, want in het dagelijks leven ben ik een bescheiden man, die wel weet wat hij wil. Daar waar mogelijk zal ik mijn deskundigheden en vaardigheden voor u inzetten en zal ik al mijn vaardigheden aanwenden om u bij te staan. Ben ik daartoe niet in staat, dan ben ik wel zo ruiterlijk dit te erkennen en u aan de juiste deskundige te helpen. Ik ken mijn grenzen.

Voor mijn toetreden tot de mediationwereld werkte ik in het gezondheidszorgonderwijs. In de gezondheidszorg heb ik vooral in de acute klinische sector gewerkt (9 jaar). Van crisisinterventie tot cardiologie en brandwonden.

MEDIATION

Doordat ik bij het oplossen van conflicten en problemen gedurende projecten vaak de begeleidende en bemiddelende rol kreeg, bleek al vroeg dat ik een bruggenbouwer was.

Het is de kunst om overeenkomsten met elkaar te verbinden en verschillen te overbruggen.

Ik heb van nature een humane werkwijze en een groot empathisch vermogen. Daardoor werd ik steeds gevraagd om als bemiddelaar op te treden en heb ik in veel verschillende omstandigheden bemiddelingen uitgevoerd. Mediation is een logische stap in mijn carrière en het volgen van de opleidingen voelde aan als het aantrekken van die heerlijke, oude, goed passende jas.

Ondertussen zet ik mij in om mediation verder te professionaliseren en met name de echte Registermediator bekendheid te geven in het land en mijn omgeving. Er zijn teveel mediators actief die geen echte mediators zijn en ondertussen wel het beroep van mediator bevuilen. Ik vind dat u recht hebt op een vakman en niet op een beunhaas.

RELATIETHERAPIE

Als relatietherapeut heb ik, over een periode van ondertussen ruim 30 jaar, diverse stellen geholpen de weg terug te vinden naar een liefdevolle, warme, waardevolle en hechte relatie met elkaar.

Als relatietherapeut houd ik mij ook inhoudelijk met uw kwestie bezig en pas ik interventies toe die gebaseerd zijn op systemisch handelen, sociaalpsychologische uitgangspunten, transactionele analyse (differentiatie Psychologie), gedragstherapeutische principes en common sense. Dankzij een master-onderzoek kan ik mij inzetten voor moslims, met name Marokkanen en Turken.

Ook hier tracht ik overeenkomsten met elkaar te verbinden en verschillen te overbruggen.

ONDERWIJSDIENSTEN

Zoals al eerder aangegeven heb ik (25) jaren gewerkt als docent, trainer, mentor, coach in het MBO-, HBO- en Wetenschappelijk onderwijs.

Ik heb les gegeven in alle voorkomende vakken binnen het gezondheidszorgonderwijs (MBO en HBO), en sociale psychologie gegeven aan een master-bedrijfskunde. Binnen mediationopleidingen heb ik theorielessen en praktijktrainingen verzorgd of als acteur opgetreden.

Aan bedrijven heb ik trainingen gegeven op het gebied van adequaat communiceren, conflictbeheersing, conflictoplossing, samenwerking en klantvriendelijkheid.

Ik heb voor instellingen en individuen gewerkt als opleidingsadviseur/loopbaancoach, waarbij ik hen hielp bij het boeken van voortgang in hun carrière of het in goede banen leiden van hun loopbaan.

Met een goed oog voor vorderingen en ontwikkelingen heb ik mensen voorzien van advies en begeleiding. Zo heb ik ertoe bijgedragen dat hun deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling tot stand kwam.

Daarnaast heb ik mij in het onderwijs binnen de gezondheidszorg bezig gehouden met diverse reorganisatieprojecten, internationalisering en veranderingstrajecten.

Via internationalisering kon ik, als coördinator, studenten in de gelegenheid stellen om in het buitenland stage te lopen. Zo konden zij naar Turkije, Spanje, Frankrijk, België, Duitsland, Engeland, Denemarken en het Caribisch gebied. Het ontwikkelen van nieuwe stageplaatsen in het buitenland behoorde tot mijn primaire taken.

Ik ben betrokken geweest bij de reorganisatie van het onderwijs in 1997 en de omslag naar competentiegericht onderwijs In 2003/2004.

Binnen een scala van opleidingen heb ik trainingen verzorgd. In sommige situaties als trainingsacteur (in samenwerking met collega-acteurs). Deze acteurs zijn voor u beschikbaar.

Ik waak over het proces en zorg ervoor dat conflicten en problemen, die dit proces belemmeren, kunnen worden opgelost.)

En verder…

Verder ben ik een nuchtere Hollander, met mijn hart op de juiste plaats. Betrokken bij de dingen die ik tegenkom in mijn werk, zonder dat het mijn problemen worden. Ik help bij het vinden van oplossingen, niet door ze aan te reiken, maar door de betrokken cliënten daar zelf stevig over na te laten denken. Daarbij bewaak ik de grenzen van fatsoen en de wet- en regelgeving.

Tja, en wilt u weten hoe ik in de wereld sta, lees dan mijn blogs op concies.wordpress.com. Daar publiceer ik wekelijks een nieuw blog.

Wilt u meer weten? Stuur dan een bericht.

6 + 8 =

Visit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On Linkedin