+31621203655 info@concies.nl

Marktwerking in de gezondheidszorg

Geplaatst op door 

*

Nu blijkt dat de marktwerking in de gezondheidszorg, volgens minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, zou zijn “doorgeslagen” en dat deze dient te worden ingeperkt, anders wordt goede zorg steeds moeilijker te organiseren en te betalen.

*

“De zorg heeft minder markt en meer samenwerking nodig. Anders houden we het niet vol”, zegt de minister. “Samenwerking gaat niet vanzelf, maar moet ingebakken zijn in de manier waarop we de zorg met elkaar organiseren.”

De CDA-bewindsman keert zich hiermee tegen het liberale principe van keuzevrijheid voor patiënten. Een woordvoerder van De Jonge meldt dat de minister zijn uitspraken namens het kabinet doet. De bewindsman zegt in het interview dat bij alle partijen het besef leeft dat de zorgkosten blijven stijgen en dat de personeelstekorten niet op te lossen zijn. Daarom zullen ze hun ideologische verschillen opzij zetten, stelt De Jonge.

*

Sinds 2006 kent Nederland een gereguleerde marktwerking in de zorg. Deze werd doorgevoerd tijdens het kabinet van CDA-premier Jan Peter Balkenende. De minister is tot zijn inzichten gekomen op basis van gesprekken met en signalen uit het veld, aldus zijn woordvoerder. De Jonge voert momenteel gesprekken met alle partijen in de zorg om zijn ideeën te realiseren. Hij gaat de komende tijd verschillende concrete voorstellen naar de Kamer sturen.

De Jonge stelt voor nieuwe zorgaanbieders strenger te controleren. Hij wil in elke wijk een herkenbaar team van wijkverpleegkundigen, waarbij de zorg niet meer per uur wordt gefinancierd. Ook lobbyt de minister in Brussel voor soepelere Europese regels bij de inkoop van zorg.

Aldus een artikel op NU.nl.

*

Wat ondertussen duidelijk is geworden, is dat het beoogde doel, met het privatiseren en het invoeren van de marktwerking in 2006, volledig is mislukt. Daar waar de overheid dacht geld te verdienen, doordat zorgaanbieders concurrentie met elkaar aan zouden gaan, zijn de zorgaanbieders losgegaan op steeds hogere tarieven. Bovendien kregen de zorgverzekeraars de smmak te pakken van het winst maken op hun zorgproducten. Niet de zorgaanbieders, maar de zorgverzekeraars hebben tarieven bedongen die hen miljarden aan winsten opleverden.

De zorgaanbieders kunnen echter hun produkten niet voor de door de zorgverzekeraars bedongen tarieven leveren. Met als gevolg dat de centrale overheid jaarlijks voor miljarden mag bijspringen om ervoor te zorgen dat de zorg, waarop elke inwoner in Nederland aanspraak mag maken, nog kan worden geleverd.

En wat doet de minister nu? Hij zoekt de oplossing voor de groeiende kosten bij de centrale overheid bij de zorgaanbieders en niet bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars mogen hun miljarden aan winsten behouden, de zorgaanbieders moeten hun dienst- en zorgverlening nog verder uitwringen. Daar waar de minister de marktwerking op kostenbeheersing kan aanpakken, laat hij het liggen. Blijkbaar hebben de zorgverzekeraars een ijzersterke lobby of zijn zij in de afgelopen jaren de machthebbers en gezagsdragers geworden.

*

En daarmee zijn de zorgvragers, de patiënten en cliënten, weer terug bij af. Het probleem van de oplopende kosten wordt immers niet opgelost. Want, door de maatregelen die De Jonge nu gaat invoeren, komen er niet meer handen aan het bed. De verzorgenden en verpleegkundigen nemen massaal ontslag om al dan niet als duurdere ZZP-er terug te keren. Het beschikbare budget voor deze dienst wordt niet groter, dus kunnen er minder verzorgen en verpleegkundigen uit de budget worden betaald. En dat terwijl de overheid deze kas jaarlijks aanvult, omdat de zorgverzekeraars hiervoor geen geld beschikbaar stellen. Hoe goedkoper zij hun produkt zorg kunnen bedingen bij de zorgaanbieders, hoe groter hun winstmarges worden op de premies die zij hun zorgverzekerden berekenen. En de minister blijft dit systeem steunen door ervoor te kiezen de zorgaanbieders aan te pakken in plaats van de zorgverzekeraars.

*

Wil minster De Jonge effectief ingrijpen in de oplopende kosten voor de overheid, dan zal hij maatregelen moeten nemen richting de zorgverzekeraars. En dat kan en mag hij niet. De overheid heeft niet het vermogen om de gekozen marktwerking bij de ondernemers te bepalen. Hij mag deze ondernemers niet verbieden winsten te maken op de door hen aangeboden produkten. Deze ondernemers mogen nu eenmaal onderhandelen én bepalen voor welke prijs zij hun zorg wensen in te kopen bij de zorgaanbieders, zodat zij kunnen verdienen aan hun produkten. Dat is namelijk zoals het marktprincipe werkt.

De minister kan maar op één manier iets doen aan de oplopende kosten én het teruglopen van de personele bezetting: Erkennen dat het beoogde doel van de ommezwaai in 2006 is mislukt en de touwtjes weer zelf in handen nemen. Maar ja, dat is eigenlijk onmogelijk, want het ontbreekt de minister aan kracht en overtuiging om dit te kunnen doen. En daarmee is de zorgvrager straks opnieuw degene die het kind van de rekening is. De zorgvrager gaat straks nog meer premie betalen. Niet voor de zorg die hij nodig heeft, maar om de miljarden aan winsten bij de zorgverzekeraars in stand te houden.

Minister De Jonge, u kunt zoveel maatregelen nemen als u maar wilt. Maar de kosten verlagen, laat staan beheersen, kunt u alleen wanneer u het heft weer in handen neemt en de miljarden, die nu naar de aandeelhouders van de zorgverzekeraars gaan, aan de zorg zelf besteedt.

DECENTRALISEER EN NEEM DE FINANCIERING VAN DE ZORG UIT HANDEN VAN DE ZORGVERZEKERAARS OF VERPLICHT HEN OM EEN BEPAALD PERCENTAGE VAN DE OPBRENGSTEN UIT HUN ZORGPOLISSEN TE INVESTEREN IN DE ZORG EN HET ZORG MAG WORDEN GENOEMD (Uiteindelijk bepaalt de overheid ook wanneer een produkt bijvoorbeeld jam of confiture mag worden genoemd).

*

Copyright©️oncies 2019

Visit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On Linkedin