+31621203655 info@concies.nl

MASTER IN MEDIATION

MEDIATION

Wilt u graag uw scheiding regelen of een conflict oplossen, met alles erop en eraan, zonder juridische strijd of escalatie van de situatie? U en de andere partij zijn bereid om daar werk van te maken, het samen te regelen of op te lossen? Dan heb ik de aangewezen dienstverlening voor u: Mediation.

Wat is mediation?

Veel mensen weten niet wat mediation is of wat het voor hen kan betekenen. U bent dus niet de enige die met vragen rondloopt. Mediation is hét alternatief voor een rechtszaak. Daarom wordt het ADR genoemd, Anders Dan Rechtspraak (in het Engels: Alternative Dispute Resolution). U gaat dus niet naar een advocaat, maar naar een mediator. Eventueel lopende rechtszaken worden gedurende de mediation aangehouden, wat inhoudt dat u geen verdere activiteiten ontwikkelt met uw advocaat: “De kwestie staat juridisch stil gedurende de mediationperiode”. Een gekwalificeerde mediator in Nederland is aangesloten bij een beroepsorganisatie.

Een Registermediator

Een Registermediator is competent aangaande zijn deskundigheden, vaardigheden en beroepshouding. Simpel gezegd is mediation een manier van handelen die bijdraagt tot het oplossen van een kwestie tussen u en een andere partij of mogelijk meerdere partijen. De mediator staat u bij tot het gezamenlijk met de andere partij(en) oplossen van de kwestie. Bij mediation luistert de mediator naar beide partijen vanuit een neutrale, onpartijdige, objectieve en belangeloze positie.

Oftewel: de mediator heeft geen eigenbelangen in de mediation.

Voordat de mediation begint ondertekenen alle betrokken partijen een gezamenlijke overeenkomst, de mediationovereenkomst. Daarmee stellen allen dat zij vrijwillig deelnemen aan de mediation, zij zich houden aan de geheimhoudingsplicht en dat allen zich inspannen om tot een gezamenlijk bevredigend resultaat te komen. In deze overeenkomst worden tevens de begindatum van de mediation en de financiële afspraken vastgelegd.

Ik biedt u, als Registermediator, mediations aan in de volgende domeinen:

Arbeidsmediation

Familiemediation

Interculturele mediation

Dader-Slachtoffermediation

Wat wordt er bedoeld met mediation?

  • Arbeidsmedition, waarin kwesties als ziekte en verzuim, re-integratie en exit-trajecten(ontslag/outplacement) aan de orde zijn.
  • Familiemedition, bij mensen die gaan scheiden, een familievete wensen op te lossen en/of die besluiten hun ouderschapsplan (voorheen de omgangsregeling), het convenant of de alimentatie te regelen/herzien.
  • Interculturele mediationMediation waarin afkomst en (levens-)overtuigingen vanuit andere culturen en/of religies -specifiek de Islam, Jodendom en Christendom- een rol spelen. Bij interculturele mediation zijn altijd verschillende culturen betrokken (Ik heb mij gespecialiseerd in de Marokkaanse en Turkse culturen en in familierecht).
  • Dader-Slachtoffermediation: Mediation waarbij de mogelijkheid wordt geboden om aan het verwerkingsproces te werken, voor beide partijen. Aan de kant van de dader kan de verwerking plaatsvinden van het begaan van een misdrijf/strafbaar feit. Aan de kant van het slachtoffer kan de verwerking plaatsvinden van het ondergaan van het misdrijf/strafbare feit van de dader.

Als gespecialiseerd GEZONDHEIDSZORGMEDIATOR word ik onder meer door de NVa (Nederlandse Vereniging voor Autisme) gevraagd mediations uit te voeren voor leden of anderen die ASS-bekend/gediagnostiseerd zijn.

Voor Bureau Jeugdzorg treed ik op als JEUGDZORGMEDIATOR, waarbij het accent ligt op preventie (voorkomen van maatregelen en inzetten van de rechterlijke macht). Doel is ‘ouders weer ouders laten zijn’.

Op het gebied van onderwijs ben ik ONDERWIJSMEDIATOR, en ben ik onder meer gespecialiseerd in het ontwikkelen en begeleiden (binnen scholen) van PEER-MEDIATION.

BNR Nieuwsradio

geluidsfragment interview BNR-nieuwsradio 31-12-2014

KLIK OP DE AFBEELDING

en DRUK op de LUIDSPREKER

Wilt u meer weten? Stuur dan een bericht.

14 + 12 =

Visit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On Linkedin