+31621203655 info@concies.nl

Onderwijsdiensten

Wanneer het op onderwijs aankomt is het belangrijk dat u als onderwijsinstelling de kwaliteit van het onderwijs waarborgt, en meegroeit met de ontwikkelingen die worden voorgeschreven vanuit het Nationale Onderwijsbeleid, want achterblijven is geen optie. Bent u op zoek naar een gekwalificeerde (met eerstegraads bevoegdheid) docent of een onderwijskundig medewerker, dan kunt u bij Onderwijsdiensten terecht.

CONCIES is actief op het gebied van onderwijs.

ALGEMEEN

Ik ben zeer competent in het gezondheidszorgonderwijs (MBO en HBO) en kan voor perfect passende leeractiviteiten zorgen die gebaseerd zijn op moderne onderwijsmodellen en leertheorieën.

Ik ben in staat in veel vakken les te geven te geven op verschillende onderwijsniveaus (theorie en vaardigheden in VMBO, MBO en HBO).

Als trainingsacteur ben ik, desgewenst met een aantal collega’s, beschikbaar om praktijksituaties te spelen in trainings-, toets- en examensituaties.

Uitgangspunten/visie

In het onderwijs staat de student centraal, maar dit vrijwaart de student niet van het leveren van een inspanning om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. Het onderwijs dient daarom zodanig te zijn ingericht, dat dit het leren van de student faciliteert en optimaliseert. Pas dan kan een student leren en tot zijn recht komen.

Onderwijs staat niet los van doelen, reglementen en inspanningsverplichtingen.

Competenties bepalen uw toekomst

U kunt zich door mij onder meer laten bijgestaan in:

  • het uitvoeren van lessen zorg en welzijn in het VMBO-onderwijs.
  • het uitvoeren van theorie en praktijklessen in mediationonderwijs (MBO en HBO).
  • het uitvoeren van theorie en praktijklessen in het gezondheidszorgonderwijs (MBO en HBO).
  • het uitvoeren van theorie en praktijklessen in MBO- en HBO-onderwijs in het gebied van de sociale psychologie.
  • uw zoektocht naar een gekwalificeerde docent (eerstegraads bevoegdheid) of onderwijskundig medewerker.
  • uw behoefte aan een partner die u bijstaat in het voorkomen dat uw onderwijsorganisatie vastloopt of achter gaat lopen ten opzichte van de bijna jaarlijks veranderende onderwijskundige ontwikkelingen.
  • het verzorgen van praktijkgerichte trainingssessies waarin door een of meerdere acteurs een realistische weergave van de beroepspraktijk wordt gespeeld. Hiervoor is een groep van tenminste 4 acteurs (2 mannen en 2 vrouwen) beschikbaar.
  • ….. (neem gerust contact op om na te gaan of ik u van dienst kan zijn)

 

Wilt u uw eigen onderwijsmodel ontwikkelen?

Daarin kan CONCIES-onderwijsdiensten u bijstaan. Ik heb de kennis en ervaring om het onderwijs te reorganiseren. Ik heb al veel partijen begeleid bij, en ondersteund in, het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmodellen op basis van hun visie(s) en idealen.

CONCIES-onderwijsdiensten is de partij die u kan bijstaan in het (waar-)borgen van de kwaliteit en richtlijnen van uw onderwijsorganisatie.

Wilt u meer weten? Stuur dan een bericht.

1 + 9 =

Visit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On Linkedin