+31621203655 info@concies.nl

MASTER IN MEDIATION

Procedure

bij

Mediation

Samen oplossen en verder gaan

Hoe verloopt de procedure bij een mediation?

U meldt zich aan via de website, e-mail, telefonisch, via een collega of via een voormalige cliënt…..

  1. Met u én de andere partij wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Voordat dit kennismakingsgesprek plaatsvindt is er telefonisch contact met alle betrokken partijen, om verrassingen te voorkomen.
  2. Het kennismakingsgesprek vindt bij u thuis of op de werkplek plaats en duurt 60-90 minuten. Er wordt bewust gekozen voor een gesprek bij u thuis of op de plek waar zich de kwestie voordoet, omdat u daar het meest op uw plaats bent (vertrouwde omgeving). Heeft u meer tijd nodig dan 60 minuten, dan kan het voorkomen dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Dit is afhankelijk van de inhoud van het gesprek.
  3. Op basis van de informatie die beschikbaar komt wordt u een voorstel gedaan over de duur, de kosten en bijkomende kosten van de mediation. Een voorschotfactuur voor de eerste 5 gesprekken is gebruikelijk, houd daar rekening mee.
  4. Aan het begin van het kennismakingsgesprek ondertekent u de mediationovereenkomst. Dit is sinds oktober 2013 verplicht. Het ondertekenen van de mediationovereenkomst verplicht u niet direct tot de mediation zelf. Daarover beslist u binnen 10 werkdagen na het kennismakingsgesprek.
  5. U bevestigt daarna uw -intentie- tot aanvang van de mediation, waarna de mediationovereenkomst en de kosten, schriftelijk via email, brief of App-bericht, dan wel mondeling, waarna een datum wordt vastgesteld voor de definitieve aanvang van de mediation.
  6. De factuur die u na het kennismakingsgesprek, en uw besluit, dan wel het kennisgeving van uw intentie, om de mediation op te starten, ontvangt, dient u voor de eerste mediationbijeenkomst te hebben voldaan. Het is mogelijk om met u een betalingsregeling overeen te komen, waarbij de laatste factuur vóór beëindiging van de mediation dient te zijn voldaan.
  7. De mediationgesprekken kunnen desgewenst, zonder bijkomende kosten, in de avonduren (tot 23.00 uur) plaatsvinden. Voor u kan dit betekenen dat er geen vrij hoeft te worden genomen van het werk of oppas geregeld voor de kinderen.
  8. Alle mediationgesprekken vinden op locatie plaats, dus bij u thuis of in de werkomgeving. Indien u dit niet wenst, dan zal een alternatief voor u worden gezocht. De extra kosten die dit met zich meebrengt worden aan u doorberekend.
  9. Wanneer u besluit niet over te gaan tot mediation, zullen u voorrijkosten in rekening worden gebracht (zie tarieven).
  10. Indien u een afspraak, hetzij voor het kennismakingsgesprek hetzij voor een mediationgesprek, niet tijdig afzegt of in gebreke blijft, dan zullen de kosten voor het gesprek en/of voorrijkosten in rekening worden gebracht (zie tarieven).

 

Wilt u meer weten? Stuur dan een bericht.

12 + 7 =

Visit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On Linkedin