+31621203655 info@concies.nl

Arbeidsmediator & Familiemediator

Procedure bij Mediation

Hoe verloopt de procedure bij een mediation?

  1. U meldt zich aan via de website, e-mail, telefonisch, via een collega of via een aanbeveling van een voormalige cliënt…..
  2. Met u én de andere partij wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Voordat dit kennismakingsgesprek plaatsvindt is er telefonisch contact met alle betrokken partijen, om verrassingen te voorkomen.

Het kennismakingsgesprek vindt bij u thuis of op de werkplek plaats en duurt maximaal 60 minuten. Er wordt bewust gekozen voor een gesprek bij u thuis of op de plek waar zich de kwestie voordoet, omdat u daar het meest op uw plaats bent (vertrouwde omgeving). Heeft u meer tijd nodig dan 60 minuten, dan kan het voorkomen dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Dit is afhankelijk van de inhoud van het gesprek.

  1. Op basis van de informatie die beschikbaar komt wordt u een voorstel gedaan over de duur, de kosten en bijkomende kosten van de mediation.
  2. Aan het begin van het kennismakingsgesprek ondertekent u de mediationovereenkomst. Dit is sinds oktober 2013 verplicht vanwege de voorschriften en gedragsregels van de Mediatorsfederatie Nederland. Het ondertekenen van de mediationovereenkomst verplicht u niet direct tot de mediation zelf. Daarover beslist u binnen 10 werkdagen na het kennismakingsgesprek. Naast de mediationovereenkomst kunt u beschikken over de algemene voorwaarden. Deze kunt u opvragen tijdens het kennismakingsgesprek.
  3. De factuur die u na het kennismakingsgesprek, en uw besluit om de mediation op te starten, ontvangt, dient u voor de eerste mediationbijeenkomst te hebben voldaan. Het is mogelijk om met u een betalingsregeling overeen te komen, waarbij de laatste factuur vóór beëindiging van de mediation dient te zijn voldaan.
  4. U ontvangt bij aanvang van de mediation het Mediationreglement en de Gedragscode voor Mediators (klik hiervoor op ‘info’ op deze website).
  5. De mediationgesprekken kunnen desgewenst, zonder bijkomende kosten, in de avonduren (tot 22.00 uur) of op de zaterdagochtend (tot 12.30) plaatsvinden.

Voor u kan dit betekenen dat er geen vrij hoeft te worden genomen van het werk of oppas geregeld voor de kinderen.

  1. Alle mediationgesprekken vinden op locatie plaats, dus bij u thuis of in de werkomgeving. Indien u dit niet wenst, dan zal een alternatief voor u worden gezocht. De extra kosten die dit met zich meebrengt worden aan u doorberekend.
  2. Wanneer u besluit niet over te gaan tot mediation, kunnen u voorrijkosten in rekening worden gebracht (zie tarieven).
  3. Indien u een afspraak, hetzij voor het kennismakingsgesprek hetzij voor een mediationgesprek, niet tijdig afzegt of in gebreke blijft, dan zullen de kosten voor het gesprek en/of voorrijkosten in rekening worden gebracht (zie tarieven).

Wilt u meer weten? Stuur dan een bericht.

14 + 1 =

Visit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On Linkedin