+31621203655 info@concies.nl

ONDERWIJSKUNDE

Procedure bij Onderwijsdiensten

Leren is beklijven

Welke procedure volgt u om gebruik te maken van CONCIES-Onderwijsdiensten?

U meldt zich aan via de website, e-mail, telefonisch, via een collega of via een aanbeveling van een voormalige cliënt…..

  1. Met u wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek.
  2. Het kennismakingsgesprek vindt bij u plaats en duurt 60-90 minuten. Er wordt bewust gekozen voor een gesprek bij u, omdat ik daar kennis kan maken met de cultuur van uw instelling. Heeft u meer tijd nodig dan 60 minuten, dan kan het voorkomen dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Dit is afhankelijk van de inhoud van het gesprek.
  3. Op basis van de informatie die beschikbaar komt wordt u een voorstel gedaan over de duur, de kosten en bijkomende kosten voor de gevraagde diensten.
  4. Er wordt een overeenkomst van opdracht opgesteld, waarin wederzijdse rechten en plichten als wel vrijwaringen zijn opgenomen. U wordt dan mijn opdrachtgever en ik ben de dienstverlener. De overeenkomst van opdracht wordt voor aanvang van de te leveren diensten, door alle betrokken partijen, in 2-voud ondertekend.
  5. Facturen worden in overleg met u opgemaakt over een periode van maximaal 2 weken en dienen binnen de op de factuur geduide termijn te zijn voldaan.
  6. De diensten kunnen desgewenst, met een toeslag van 50%, in de avonduren (tussen 17.00 – 22.30 uur) of op de zaterdagochtend (van 9.00 – 12.30 uur) plaatsvinden.
  7. Alle diensten vinden in uw locatie(s) plaats. Indien u dit niet wenst, dan zal een alternatief worden gezocht. De kosten die hieraan verbonden zijn worden aan u doorberekend.
  8. Wanneer u besluit niet over te gaan tot het afnemen van een dienstverlening en er wel een kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden, kunnen u voorrijkosten in rekening worden gebracht (zie tarieven).
  9. Indien u een afspraak, hetzij voor het kennismakingsgesprek hetzij voor een overeengekomen activiteit, niet tijdig afzegt of in gebreke blijft, dan zullen de kosten voor het gesprek, de activiteit en/of voorrijkosten in rekening worden gebracht (zie tarieven).

Wilt u meer weten? Stuur dan een bericht.

12 + 1 =

Visit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On Linkedin