+31621203655 info@concies.nl

Arbeidsmediator & Familiemediator

Procedure bij Relatiebemiddeling

Stoppen om verder te komen

Hoe verloopt de procedure bij een relatiebemiddeling?

  1. U meldt zich aan via de website, e-mail, telefonisch, via een collega of via een aanbeveling van een voormalige cliënt…..
  2. Met u én de andere partij wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Voordat dit kennismakingsgesprek plaatsvindt is er telefonisch contact met alle betrokken partijen, om verrassingen te voorkomen.

Het kennismakingsgesprek vindt bij u thuis plaats en duurt maximaal 60 minuten. Er wordt bewust gekozen voor een gesprek bij u thuis, omdat u daar het meest op uw plaats bent (vertrouwde omgeving). Heeft u meer tijd nodig dan 60 minuten, dan kan het voorkomen dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Dit is afhankelijk van de inhoud van het gesprek.

  1. Op basis van de informatie die beschikbaar komt wordt u een voorstel gedaan over de duur, de kosten en bijkomende kosten van de bemiddeling.
  2. U bevestigt daarna de overeenkomst met betrekking tot de mediation en de kosten, schriftelijk via een e-mail of een brief en stelt een datum vast voor aanvang van de bemiddeling.
  3. De factuur die u hierna ontvangt dient u voor de eerste bijeenkomst te hebben voldaan. Het is mogelijk om met u een betalingsregeling overeen te komen, waarbij de laatste factuur vóór beëindiging van de bemiddeling dient te zijn voldaan.
  4. De bemiddelingsovereenkomst wordt aan het einde van het kennismakingsgesprek ondertekend door alle betrokken partijen en wordt effectief zodra een afspraak voor het eerste officiële bemiddelingsgesprek is gemaakt.
  5. De gesprekken kunnen desgewenst, zonder bijkomende kosten, in de avonduren (tot 22.30 uur) of op de zaterdagochtend (tot 12.30) plaatsvinden.

Voor u kan dit betekenen dat er geen vrij hoeft te worden genomen van het werk of oppas geregeld voor de kinderen.

  1. Alle gesprekken vinden op locatie plaats. Indien u dit niet wenst, dan zal een alternatief worden gezocht. De kosten hiervan worden aan u doorberekend.
  2. Wanneer u besluit niet over te gaan tot relatiebemiddeling, kunnen u voorrijkosten in rekening worden gebracht (zie tarieven).
  3. Indien u een afspraak, hetzij voor het kennismakingsgesprek hetzij voor een bemiddelingsgesprek, niet tijdig afzegt of in gebreke blijft, dan zullen de kosten voor het gesprek en/of voorrijkosten in rekening worden gebracht (zie tarieven).

Wilt u meer weten? Stuur dan een bericht.

8 + 2 =

Visit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On Linkedin