+31621203655 info@concies.nl

RELATIETHERAPIE

Procedure bij Relatietherapie

Stoppen om verder te komen

Hoe verloopt de procedure bij een relatietherapie?

 

U meldt zich aan via de website, e-mail, telefonisch, via een collega of via een voormalige cliënt…..

 

  1. Met u én uw partner wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Voordat dit kennismakingsgesprek kan er telefonisch contact plaatsvinden met alle betrokken partijen, om verrassingen te voorkomen. 
  2. Het kennismakingsgesprek vindt bij u thuis plaats en duurt 60-90 minuten. Er wordt bewust gekozen voor een gesprek bij u thuis, omdat u daar het meest op uw plaats bent (vertrouwde omgeving en minder sociaal wenselijk gedrag). Heeft u meer tijd nodig dan 60 minuten, dan kan het voorkomen dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Dit is afhankelijk van de inhoud van het gesprek.
  3. Op basis van de informatie die beschikbaar komt, wordt u een voorstel gedaan over de duur, de kosten en bijkomende kosten van het therapeutische traject. Een voorschotfactuur voor de eerste 5 gesprekken is gebruikelijk, houd daar rekening mee.
  4. U bevestigt daarna de overeenkomst relatietherapie en de kosten, schriftelijk per e-mail, brief of App-bericht, dan wel mondeling, waarna een datum wordt vastgesteld voor de definitieve aanvang van het therapeutische traject.
  5. De factuur die u hierna ontvangt dient u voor de eerste bijeenkomst te hebben voldaan. Het is mogelijk om met u een betalingsregeling overeen te komen, waarbij de laatste factuur vóór beëindiging van het therapeutische traject dient te zijn voldaan.
  6. De overeenkomst relatietherapie wordt aan het einde van het kennismakingsgesprek altijd ondertekend door alle betrokken partijen en wordt effectief zodra u kenbaar heeft gemaakt met het therapeutische traject te willen starten.
  7. De gesprekken kunnen desgewenst, zonder bijkomende kosten, in de avonduren (tot 23.00 uur). Voor u kan dit betekenen dat er geen vrij hoeft te worden genomen van het werk of oppas geregeld voor de kinderen.
  8. Alle gesprekken vinden op locatie plaats. Indien u dit niet wenst, dan zal een alternatief worden gezocht. De kosten hiervan worden aan u doorberekend.
  9. Wanneer u besluit niet over te gaan tot relatietherapie, worden u voorrijkosten in rekening gebracht (zie tarieven).
  10. Indien u een afspraak, hetzij voor het kennismakingsgesprek, hetzij voor een sessie, niet tijdig afzegt (ten minste 24 uur vantevoren of in gebreke blijft, dan zullen de kosten voor het gesprek en/of voorrijkosten in rekening worden gebracht (zie tarieven).

 

 

 

Wilt u meer weten? Stuur dan een bericht.

11 + 10 =

Visit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On Linkedin