+31621203655 info@concies.nl

MASTER IN MEDIATION

SCHEIDINGSMEDIATION

Een van de mediations die het meeste worden uitgevoerd is de scheidingsmediation. De scheidingsmediation is van toepassing op alle vormen van relaties waarin een gezamenlijk huishouden is gevoerd. Vaak zijn er kinderen betrokken bij die scheiding en dan wordt de eerste stap gezet naar een complexe scheiding.

Bij een normale scheidingsmediation komen de volgende punten aan de orde:

  • de scheidingsmelding
  • het ouderschapsplan
  • het convenant

De scheidingsmelding dient duidelijk te maken dat de scheiding niet meer zal worden teruggedraaid tijdens dit proces. Natuurlijk kunnen mensen van gedachten veranderen, maar dat is niet het primaire uitgangspunt.

Het ouderschapsplan is het verplichte document wilt u toestemming krijgen van de rechter om te scheiden, wanneer er minderjarige kinderen uit de relatie zijn voortgekomen. In dit plan worden de afspraken rondom de verdere opvoeding en het levensonderhoud van de kinderen vastgelegd. Hierin staan de belangen van de kinderen centraal, niet die van de ouders. Het ouderschapsplan is een complex onderdeel van het scheidingsproces en kan uitlopen op een complexe scheiding (de vechtscheiding).

Het convenant richt zich op de gemaakte afspraken rondom de materiële zaken. Van invloed zijn dan aspecten als gehuwd zijn’ in gemeenschap van goederen’ en een huwelijk ‘op huwelijkse voorwaarden’.scheidingsmediation

Wanneer ik spreek over een complexe scheiding, dan heb ik het als scheidingsmediator over een scheiding waarin de man en de vrouw met elkaar de strijd aangaan, in de volksmond ook wel de vechtscheiding genoemd. Ik noem het een complexe scheiding, omdat de partners meer van mij als scheidingsmediator vragen. Ik dien ervoor te waken dat een scheiding in een vechtscheiding uitmondt. Daar is niemand bij gebaat en de schade die wordt aangericht aan de gezondheid en het welzijn van de kinderen is niet te overzien. Ik spreek ouders daarop aan en vraag hen wat de gezondheid en en het welzijn van hun kinderen voor hen betekent. Daarna spreek ik hen aan op hun gezond verstand en op hun bereidheid om er alles voor over te hebben om hun kinderen gezond en gelukkig te zien opgroeien.

Wanneer u besluit mij in te zetten in uw scheidingsproces, dan weet u alvast wat u aan mij heeft.

Wilt u meer weten? Stuur dan een bericht.

13 + 3 =

Visit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On Linkedin