+31621203655 info@concies.nl

Tarieven

CONCIES hanteerde 6 jaar dezelfde vaste tarieven, omdat CONCIES mediation en relatietherapie toegankelijk wil houden voor iedereen, en variabele tarieven die kunnen worden afgestemd op uw specifieke situatie. De economische gevolgen van de verschillende crisissen en prijsverhogingen dien ik echter te compenseren, waardoor ook ik (helaas) de tarieven dien te verhogen.

Lees ook punt 9 over de Belasting Toegevoegde Waarde!

In bijzondere situaties staat het CONCIES vrij om met u individuele of andere dan de hier genoemde tarieven te hanteren. Dit maakt het mogelijk om deze op uw specifieke situatie aan te passen.

CONCIES hanteert Algemene Voorwaarden. Deze kunt u elders op deze website vinden onder de knop Info.

1. MEDIATION

Voor Mediation is het basis-uurtarief €160,-. Maar, afhankelijk van de kwestie, kan dit basistarief variabel worden. Deze afwijkende tarieven dienen schriftelijk te zijn bevestigd door CONCIES.

In voorkomende situaties is het variabel-uurtarief €195,- en €300,-.

 • voor het opstellen van het ouderschapsplan worden 2,5 uren in rekening gebracht.
 • voor het tussentijds bijstellen van het ouderschapsplan wordt de tijd in rekening gebracht die dit in beslag heeft genomen.
 • voor het opstellen van een (echt-)scheidingsconvenant worden 2,5 uren in rekening gebracht.
 • voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst worden 4 uren in rekening gebracht.
 • eventuele aanbiedingen vallen buiten de hier genoemde tarieven.

2. RELATIETHERAPIE

Bij Relatietherapie is het basis-uurtarief €90,-. Maarafhankelijk van de kwestie, het aantal deelnemers en de omvang, kunnen afwijkende tarieven worden gehanteerdDeze afwijkende tarieven dienen schriftelijk te zijn bevestigd door CONCIES.

 • het variabele uurtarieven €100,-. tot €250,-,
 • eventuele aanbiedingen vallen buiten de hier genoemde tarieven.

3. ONDERWIJSDIENSTEN

Voor Onderwijsdiensten worden de volgende vaste tarieven gehanteerd:

 • het verzorgen van lessen (theorie/vaardigheden): €95,-/klokuur.
 • het begeleiden van projecten: €150,00 tot €200,-/uur.
 • ad interim-werkzaamheden: €250,- tot €400,-/uur.
 • trainingen of andere groepsactiviteiten: €175,- tot €400,-/deelnemer/dag.
 • het uitvoeren van overige diensten is gekoppeld aan een variabel uurtarief en wordt bepaald aan de hand van de specifiek gevraagde diensten.

 4. REISKOSTEN

Reiskosten: Het basistarief voor reiskosten is het halfuur-tarief. Afwijkend van het basistarief kan een kilometervergoeding worden gerekend van €0,55/kmIndien van het basistarief wordt afgeweken, dient dit schriftelijk te zijn bevestigd door CONCIES.

 5. KANTOORKOSTEN

Kantoor & administratieve kosten7% van de som van de kosten voor de dienstverlening en de reiskosten. Van dit tarief wordt niet afgeweken.

6. VOORRIJKOSTEN

Wanneer u gebruik maakt van het kennismakingsgesprek, een intakegesprek of een afstemmingsgesprek, dan worden u voorrijkosten in rekening gebracht. In geval van dit tarief wordt afgeweken, dient dit schriftelijk te zijn bevestigd door CONCIES.

 • Voorrijkosten: €95,-.

7. BETALINGSREGELING

Het is mogelijk om een betalingsregeling, met een toeslag van 10%, te treffen, waarbij periodieke betalingstermijnen (maximaal 3 termijnen, tenzij individueel anders overeengekomen) wordt overeengekomen. Deze regeling wordt vóór aanvang van de werkzaamheden bepaald en in de overeenkomst opgenomen. In geval van deze regeling wordt afgeweken, dient dit schriftelijk te zijn bevestigd door CONCIES.

In alle andere gevallen dient de factuur voor de overeengekomen werkzaamheden vooraf te worden voldaan, of conform anders overeengekomen.

8. OVERIGE REGELINGEN

 • CONCIES werkt samen met een aantal Advocatenkantoren en een Gerechts-deurwaarderskantoor. De kosten die door hen, voor u, worden gemaakt, worden door deze kantoren zelfstandig en afzonderlijk bij u in rekening gebracht.
 • CONCIES biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van aanbiedingen. Deze worden op de website gepubliceerd. De aanbiedingen zijn uitsluitend van toepassing op de particuliere dienstverlening, en voor de doelgroep die in de aanbieding wordt geduid, van CONCIES. Zakelijke cliënten kunnen geen aanspraak maken op de aanbiedingen, tenzij anders overeengekomen.
 • Maandaanbiedingen zijn niet van toepassing in geval er sprake is van werkzaamheden onder een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand of in combinatie met andere aanbiedingen/kortingen.

9. BELASTING TOEGEVOEGDE WAARDE (btw)

Alle hier genoemde tarieven zijn exclusief 21% B.T.W. of andere wettelijk verplichte fiscale toeslagen.

 • Onderwijsactiviteiten kunnen, afhankelijk van de instelling of onderneming waarin deze plaatsvinden, vrijgesteld zijn van B.T.W.
Visit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On Linkedin